GoPro Hero4 Slow Motion Test

Testoval jsem na GoPro 4 funkci 120fps a zjistil jsem velmi důležitou věc, která není nikde zdůrazněna!
V defaultním nastavení je při 120fps hodfnota „low light“ nastavena na ON. To je ale klíčová chyba pro všechny kdo jen vezmou kameru nastaví 120fps a jdou točit. S lowlight ON totiž kamera „vylepší“ obraz ale za použití cheatování. Vytvoří sice video s frameratem 120fps (119.88) ale ukládá pouze každý 4. frame a duplikuje je. Výsledek je tedy téměř stejný jako kdyby jste video točili ve 30fps. Data, která potřebujete pro zpomalení, prostě ve videu chybí. Nejlépe je to vidět, když si nahrané video pustíte frame po framu.. obraz je 4 frame stejný a poté se posune dál.
Pro následné zpomalení je tedy potřeba natáčet s „LOW LIGHT OFF“. Obraz je pak krapet horší, ale máte skutečně 120fps.

Tady je příklad jak vypadá zpomalení při použití obou nastavení. Na záběru se zapnutým lowlight je jasně vidět chybějící data a obraz je trhaný.

Video jsem točil v dost tmavé místnosti, takže kvalita záběrů je hrozná. Ale pro představu stačí.

English:
I tried the new 120fps feature on GoPro Hero4 and I found very important thing that isn’t highlighted anywhere!
In default the low light setting for 120fps is set to ON. But this is major mistake for everyone who don’t touch the settings and just shoot. In „low light ON“ the camera compensate the image and cheats! It make video with 120fps (119.88fps) but it take only every 4th frame and duplicate it! So the result is basically same like if you shoot in 30fps. You haven’t the important data for slow motion. You can clearly see it if you play the footage frame by frame.. the picture is same for every 4 frames and than it changes.
If you want to slow down your footage you need to set „LOW LIGHT“ to „OFF“ when shooting 120fps. Than you have slightly worse image but you have the necessary data (frames).

Here is small example how looks slow motion footage with both settings. You can clearly see in enabled low light the missing data so the slow motion is laggy.

The footage is shooted in very bad light conditions so the image quality is horrible. But the important thing is clear 😉